Akademisyen ve Uzmanlar

Photo of Prof. Dr.-Ing. Robert  Off Prof. Dr.-Ing. Robert Off
Archineer® h.c.
Photo of Prof. Dr. Heidrun Bögner-Balz Prof. Dr. Heidrun Bögner-Balz
Photo of Prof. Dr. Ramon Sastre Prof. Dr. Ramon Sastre
Photo of Dr. Rainer Blum Dr. Rainer Blum
Photo of Prof. Dr. Sven Steinbach Prof. Dr. Sven Steinbach
Photo of Müfit Eribol Müfit Eribol, MSc, MBA
Archineer® h.c.
Photo of Rana Dirin Rana Dirin
Archineer® h.c
Photo of Prof. Dr. Ellen Kausch Prof. Dr. Ellen Kausch